I en brukerundersøkelse av selskapet Koda, som forvalter musikkrettigheter, er jazz en av de minst populære musikksjangrene. Bare 14 prosent oppgir jazz som sin foretrukne sjanger – mens pop og rock, som forventet, ligger på topp. Dette melder forskning.no.
Bare 14 prosent? For oss som driver jazzklubb er jo dette en fantastisk nyhet! Hodet mitt begynte straks å spinne da jeg leste artikkelen (datert 14. mars) ...

Undersøkelsen ble utført ved Aahus universitet, altså i en sammenliknbar kultur med den norske og respondentene var i aldersgruppen 20–49 år. På Nesodden bor det ca. 20 000 folk, og vi vet at innbyggerne er over middels kulturinteresserte- og engasjerte. Det betyr at det litt forenklet er ca. 15 000 voksne på halvøya, i det aldersfordelingen i Norge er 75 vs. 25 prosent henholdsvis over og under 20 år. La meg komme tilbake til de unge.

Svært få er såkalte «musikalsk ahedoni», som ikke har glede av å høre musikk (forskning har ikke avdekket hvorfor), men la oss trekke fra 1000 nesoddinger for argumentets skyld: 14 prosent av 14 000 utgjør nærmere 2000 nesoddinger, som altså foretrekker jazz fremfor annen musikk! Halleluja! Forskerne i Aarhus har gitt styret i Nesodden jazzklubb et nytt måltall for salg av sesongkort!

En av grunnene til at jazz «ikke» er så populært (altså foretrukket av «bare» 14 prosent), er bruken av mer komplekse akkorder, er et av funnene i studien. Det er nærliggende å anta at bekvemhet ved – og glede over – å høre komplekse akkorder og ofte andre takter enn 4/4, henger noe sammen med alder og modning, og at derfor færre unge digger jazz. Imidlertid henger dette også sammen med sosiokulturelle impulser og eksponering. Vi ser gjerne flere yngre voksne på konsertene våre, og ungdom under 18 i følge med voksne!