FROGN: Det er ikke hjemmel for forbud mot salg fra privateid grunn, men kommunen vil oppfordre til å unngå kjøp. MDG hadde en interpellasjon i sist kommunestyremøte som handlet om forbud mot heliumballonger i Frogn.

– Forslaget vil legges inn i generell sak om nytt reglement for utleie av kommunal grunn, sier ordfører Odd Haktor Slåke.

Tar tid å få plass

– Det vil dermed ta litt tid før et forbud er på plass. Vi håper at reglementet for utleie også vil få et eget punkt om vanlige ballonger som brukes i markedsføring. Disse brytes ned, men skaper også et midlertidig problem.

MDG's Henrik F. Mathiesen er glad for at kommunen tar tak i dette. – Jeg forstår at prosessen tar tid, men det er et godt tegn at kommunen tar dette alvorlig, sier han til Amta.