34 personer ved denne Frogn-skolen ble satt i karantene – dette er status nå

13 lærere og 21 elever ved Frogn videregående skole har sittet i karantene i påvente av prøvesvar.