Vi snakker om magasinet Pensjonist-nytt som to til fire ganger i året har gledet Frogns eldste innbyggere.

– Magasinet sendes ut til alle over 67 år i Frogn kommune. På det meste har det vært fire utgaver i året, men nå er det utgivelser i mai/juni og til jul, forteller Inger Elisabeth Michaelsen og Erik Askautrud som utgjør redaksjonskomiteen i Pensjonist-nytt.

Ny redaktør

De siste to årene er det tidligere Amta-medarbeider Tom Ullsgård som har vært redaktør, men han har nå bedt om avløsning.

– Vi er helt avhengig av en ny redaktør som er interessert i lokalhistorie og som har litt kunnskap om det å lese gjennom stoff, redigere og gjerne også skrive litt selv. Tom Ullsgård har skrevet veldig mye, men så omfattende behøver ikke oppgaven bli. Vi skal sørge for at flere bidrar med artikler til magasinet. I tillegg så vurderer vi å trykke noen av de eldste artiklene på nytt, for de som var 30-40 år de første årene av Pensjonist-nytt sin historie har jo ikke lest disse artiklene.

Kjente og ukjente historier

Det er 42 år siden Pensjonist-nytt ble gitt ut for første gang, og det betyr at mange hundre artikler om personer, hendelser, lag og foreninger har vært publisert.

– En del av det som har vært skrevet har vært kjente hendelser, men det er også mye som har vært helt nytt og ukjent for de fleste. Mye god lokalhistorie som vi vet veldig mange setter stor pris på. Derfor er det så synd dersom vi ikke finner en ny redaktør, for konsekvenser blir jo at magasinet må legges ned, sier de to medlemmene i redaksjonskomiteen.

Har forespurt flere

Askautrud og Michaelsen har forespurt noen de har sett på som aktuelle kandidater.

– Men dessverre har alle takket nei. Vi kan ikke friste med så mye, for dette er frivillig og ulønnet arbeid. Men for noen som er litt interessert i Frogns historie så er det en fin hobby som gleder veldig mange.

– I en verden hvor stadig mer foregår på internett så er det fortsatt mange eldre som aldri har tatt i en PC. Mange av disse setter stor pris på å få Pensjonist-nytt i postkassa. Men for de som er på internett så er tidligere utgaver av magasinet digitalisert, opplyser de to medlemmene i redaksjonskomiteen.

Økt medlemstall

Pensjonist-nytts utgiver er foreningen Frogn Seniorsenters Venner. Inger Elisabeth Michaelsen og Erik Astautrud forteller at de også skal sende ut en redaktør-etterlysning til medlemmene av foreningen.

– Foreningen har den siste tiden økt medlemstallet fra 290 til rundt 400. Vi har derfor ikke lenger helt oversikt over om det blant medlemmene faktisk er noen som kan tenke seg redaktøroppgaven. I tillegg håper vi jo at det blant Amtas lesere er noen som føler seg kallet. Hvis ikke noen av disse mulighetene gir resultater så kan Pensjonist-nytt snart være historie, sier de to.

Er det noen som synes oppgaven ser interessant ut så kan de kontakte en av de to redaksjonskomite-medlemmene. Erik Askautrud har telefon 91348180, mens Inger Elisabeth Michaelsen treffes på telefon 93086207.