Gå til sidens hovedinnhold

54 naboer klager på kraftig støy fra teknofestivalen i pinsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naboer klager på kraftig og langvarig støy fra Skuterud Gård i Frogn, også om natten, i forbindelse med techno-musikkfestivalen 7.–9. juni 2019. Klagen er sendt Frogn kommune og Follo politikammer.

Vi er kjent med at Frogn kommune og politiet i forkant ga tillatelse til arrangementet.

Tidligere år har vi alltid akseptert musikkarrangementer på Skuterud selv om til dels kraftig støy ikke har vært uvanlig. Dette fordi vi innser at slike treff kan ha stor verdi for en del mennesker, og fordi vi setter pris på Skuterud som del av vårt nærmiljø. Der skjer mye positivt. Derfor har vi aldri før klaget.

Denne gangen var imidlertid lydstyrken helt uvanlig høy. Som kjent ligger Skuterud i Frogn. Men lyden hørtes helt til Nordre Nesodden, til Skoklefall kirke og Flaskebekk. For oss naboer som bor sør på Nesodden, og dermed ikke langt fra Skuterud, ble lyden voldsom og en alvorlig plage. Det var snakk om en type dunk-dunk-musikk der særlig basslyden trengte seg inn i alle slags hus. Tykke vegger hjalp ikke.

Ekstra ille var det at spilleperiodene varte så lenge. Fredag 7. juni startet lyden klokken 18:00 og varte uten avbrudd helt til klokken 02:00 på lørdag, mao. sammenhengende i åtte timer. Deretter startet lyden opp igjen samme dag (lørdag) klokken 11:00 og varte i hele 15 timer sammenhengende til søndag klokken 02:00. Så startet lyden opp igjen søndag klokken 11:00 og varte til midnatt, mao. sammenhengende 13 timer i ett strekk.

Det faktum at været var relativt stille disse nettene (og dagene) gjorde utvilsomt at lyden hørtes svært godt. At mange flere enn vi nærmeste naboer mistet mye av nattesøvnen denne pinsen, er hevet over tvil. Å sitte i egen have, spise ute, ha besøk, gå en kveldstur, eller på annen måte prøve å nyte denne helgen på normalt vis, ble lett en nervepirrende belastning for mange. Lyden var med andre ord så påtrengende at vi naboer ble «tvunget til å være med» på festivalen enten vi ville eller ikke. Noen valgte å reise bort. Vi kjenner til flere familier der barn ikke fikk sove. For mange ble pinsehelgen rett og slett ødelagt.

Vi reagerer på at Frogn kommune og politiet ga tillatelse til dette. Vi siterer fra nettet: «Flere politidistrikter har slått ned på brudd på loven om helligdagsfred i pinsen.» «Det gjør de med Lov om helligdagsfred i hånden.» Sitat fra Lovdata.no: «Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte.»

Alle søndager regnes som helligdager. I loven står også: «På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

De mest vanlige overtredelsene av denne loven som politiet må håndtere, er bruk av gressklippere på søndager. Lyden fra Skuterud nå i pinsen kommer i en helt annen og langt, langt alvorligere kategori. Det er snakk om lyd som hørtes over store deler av Nesodden, mange kilometer fra Skuterud. Dertil skjedde det i mange timer om nettene. Og som nevnt i lange sammenhengende strekk uten stans, i hele åtte timer, 15 timer og i 13 timer. Vi mener det er snakk om forurensning–lydforurensning–som ikke kan tillates.

Vi stiller oss uforstående til at Frogn kommune og politiet kan tillate et arrangement som så tydelig bryter loven om helligdagsfred.

Vi understreker at vi på ingen måte ønsker at arrangørene på Skuterud skal ilegges noen form for bot. Vi håper fortsatt å ha et godt naboforhold til de på gården. Hensikten med klagen er å forhindre at noe tilsvarende gjentar seg i fremtiden.

Vi nevner at flere støtter klagen, men ikke ønsker å undertegne av hensyn til naboforholdet.

Kopi til Skuterud Gård, Monument festivalteam og Nesodden kommune.

Kommentarer til denne saken