20. november 1949 var et Douglas C-47 Skytrain-fly på vei fra Brüssel til Fornebu. 28 jødiske barn i alderen sju til tolv år skulle til et kort ferieopphold i Norge før de skulle videre til sine nye hjem i Israel etter å ha bodd i Tunis.

34 omkom

Over Hurumlandet var det tåke og dårlig vær, og under innflyvningen til Fornebu kom flyet for lavt. Ved Høymosedalen mellom Storsand og Stikkvann traff det tretoppene og gikk i bakken. 27 jødiske barn, alle fire besetningsmedlemmene fra Nederland og Sverige og tre sosialarbeidere fra henholdsvis Norge, Tunis og Israel omkom. Det tok to dager før flyet ble funnet, og det antas at flere av de omkomne frøs i hjel før hjelpen kom. Kun Isac Allal, som satt bakerst i flyet, ble funnet i live under vrakdelene. Han døde i 1987, 47 år gammel.

I tillegg til at det er en minnelund der flyet styrtet, reiste Hurum historielag en minnebauta på Freyborg i 1989, og Hurum Rotary plantet et eiketre ved siden av i 1999.

Utløste et sterkt engasjement

Plaketten på bautaen inneholder navnene på alle de 34 omkomne og den ene som overlevde. Den skal også være en av ytterst få steder i verden der både en davidstjerne og et kristent kors står sammen.

- Dette var den nest største flykatastrofen det norske folk inntil da hadde opplevd. Hele verden holdt pusten i to døgn da flyet med 28 jødiske barn forsvant over Hurum. Flyulykken ble utgangspunkt for et sterkt engasjement for jødenes sak i Norge. Jeg tror det er viktig med både minnemarkeringer og markeringer som denne. Det minner oss på historien og sørger for at ettertiden ikke glemmer, sa ordfører Monica Vee Bratlie, som avsluttet med diktet "På jorden et sted" av André Bjerke før hun la ned kransen.

Sterke inntrykk

Hurum Rotary hadde planlagt å avslutte kvelden med samling og grilling, men sterk vind satte en stopper for grillkokkenes briljering. De flyttet i stedet inn på Freyborgstuas overbygde terrasse, der stedets meny ble redningen.

Iver Wittussen, som i 1949 var i slutten av tenårene, var med i redningsarbeidet og bar utstyr inn til ulykkesstedet. Han fortalte om sine opplevelser og om de svært sterke synsinntrykkene som møtte ham i Hurum-marka den novemberdagen i 1949.

De verste inntrykkene unnlot han å beskrive nærmere, men det er ingen tvil om at flyulykken har satt dype spor i lokalsamfunnet i mange tiår, og spesielt hos de som var involvert i leteaksjonen og redningsarbeidet.