Pengetrøbbel, rettssaker, okkupasjonsår og trafikk-kaos. Boka om A.S. Bilferjen Drøbak Hurum og Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS rommer alt fra statistikk til ramsalt lokalhistorie.

Fra høye bølger i oppstarten, gikk selskapet inn i langt smulere farvann med årene – ikke minst etter at selskapets lengstsittende direktør, Grethe Syvertsen, tok roret i 1996.

Sammen med forfatter Erlend Skaare har Syvertsen dykket dypt ned og funnet mange perler i protokollene. Skaare har søkt i arkiver og funnet gull. Resultatet er boka «Bindeledd i 90 år».

Flere overraskelser

– En krevende, men også uhyre morsom oppgave, sier duoen om arbeidet.

Gamle bilder og avisutklipp pryder mange av sidene i boka de har brukt nesten et år på. Her er det mye snadder for lokalkjente.

– Jeg trodde jeg visste det meste om selskapet, men oppdaget mye jeg ikke ante, forteller Syvertsen. Hun ser ikke bort fra at mange vil få seg noen overraskelser.

Selskap i Drøbak legger ned etter 90 år: – Har du penger til gode hos oss?

Ferger over Drøbaksund har eksistert i uminnelige tider. Fraktemenn og kvinner rodde folk over for en skilling. De store endringer begynte som følge av motorisert ferdsel på land, skriver Erlend Skaare i forordet.

På 1920-tallet ble det behov for å knytte veinettet over sundene sammen, og slik oppsto ideen om å starte et selskap som skulle drifte en bilferge mellom Hurum og Drøbak.

Ferjeselskapet hadde inntil i fjor – altså år 2022 – kontor og tilhold i Drøbak, og Skaare framhever Akershus Amtstidende som en flittig referent siden selskapets oppstart. Direkte referater fra et avhør i en rettssak allerede i 1933 er gjengitt ordrett, med tidens stavemåter som «mig» og «ennu» intakt.

Stopp med tunnelen

Da Oslofjordtunnelen ble åpnet av kong Harald i år 2000, falt behov for fergen over Drøbaksundet bort. Ruta fra Drøbak ble derved avviklet. I Svelvik fortsatte transporten helt til 2021.

Da Amta skrev om Ferjeselskapet sist høst ble det etterlyst eiere av ferjeselskapets aksjer. Hver aksje var verdt drøyt 5000 kroner og mange var ikke sporet opp.

– Var det noen som meldte seg?

– Vi fikk tre henvendelser etter at Amta skrev om saken – fra tre privatpersoner som satt med en aksje hver. Veldig hyggelig, synes Grethe Syvertsen.

Både Asker kommune og Frogn kommune satt på mange aksjer, og skal ha fått utbetalt litt over en million. Selskapets overskudd på mellom 200.000 og 300.000 er overrakt Redningsselskapet.

Dermed er punktum satt, både for selskapet og boka, som er trykket i 1000 eksemplarer.

I hovedsak er den tenkt som en historisk oppsummering og hyllest til tidligere ansatte i selskapet, samt aksjonærer og samarbeidspartnere.

– Boka er dessverre ikke til salgs, men Frogn kommune har mottatt et par hundre eksemplarer. Det samme har Asker kommune, som i i dag inkluderer tidligere Hurum kommune. Er du interessert i et eksemplar er det også mulig å ta kontakt med oss. Det skal også gis en bok til biblioteket, avslutter Erlend Skaare.