Vi i Høyre ønsker et større mangfold blant representantene i kommunestyret på Nesodden. Det gjelder både med tanke på kjønn, alder, etnisitet og funksjonalitet. Vi deler varaordførerens bekymring for «gubbeveldet» i kommunestyret. En kvinneandel på under 35 prosent er ikke noe å være stolt av. Vi tror imidlertid ikke at hans forslag om å flytte møtene fra kvelds- til dagtid er løsningen på problemet. Snarere tvert om.

Vi tror det vil innskrenke mangfoldet. Å måtte ta seg fri fra jobben for å drive med politikk, som er en hobby for de fleste, vil føre til at langt færre yrkesgrupper vil bli representert i kommunestyret, herunder kvinner.

En ting er at man har rett til fri fra jobb for å delta i politiske møter, en annen ting er om det er lurt. En arbeidsgiver som må legge til rette for at en arbeidstaker skal være borte fra jobben to til fire ganger i måneden, vil ikke satse på den arbeidstakeren. Slik er det dessverre bare.

Mange småbarnsforeldre har i dag allerede mye dårlig samvittighet overfor arbeidsgiver. De må være hjemme når barna er syke, og ta ut ferie når barnehagen eller skolen holder stengt. Heldigvis har vi kommet et stykke på vei med hensyn til likestilling i arbeidslivet. Ikke minst er det færre arbeidsgivere som velger bort kvinner ved ansettelse fordi de frykter at disse kan få barn. Men hvis politiske møter i kommunen blir lagt til dagtid, tror vi at mange kvinner vil prioritere vekk politisk arbeid.

Du mister ikke jobben selv om du krever fri for å delta i politikken, men du kan heller ikke regne med å få særlig mange muligheter til utvikling i karrieren dersom arbeidsgiver regelmessig må tilrettelegge for at du skal være borte.

Høyre tror at det finnes andre tiltak for å styrke småbarnsmødres tilstedeværelse i Nesoddpolitikken. Vi tror for eksempel at det ville vært til stor hjelp om lengden på møtene ble kortere, blant annet ved å redusere taletiden, og om antallet utvalgsmøter ble kuttet ned på. I dag avholdes det eksempelvis flere møter uten en eneste sak til behandling.

Vi er gjerne med på en idémyldring om dette, men ikke legg møtene til dagtid. Det vil redusere mangfoldet i de som kan og vil delta i det politiske arbeidet i kommunen.