Amta vil fram til valget 11. september i høst ukentlig ha et portrett av de 62 kommunestyrerepresentantene i Frogn og på Nesodden.

Navn: Abobakar Rashid Mostafa

Alder: 65 år

Adresse: Oksval terrasse 26A, Nesoddtangen

Familiestatus: Gift, har to voksne barn og Bano som døde 22. juli 2011.

Yrke: Jobber som vaktmester på Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter.

– Hva gjør du i fritiden?

– Trening, tur i skogen, lesing og besøk på kulturaktiviteter. Jeg liker å møte folk samt sosiale samlinger.

– Hvor lenge har du vært politisk aktiv?

– Jeg har sittet i kommunestyret siden 2015. Det motiverer meg å jobbe for et stadig bedre og mer inkluderende Nesodden.

– Tar du gjenvalg?

– Ja, og hvis jeg blir gjenvalgt ønsker jeg å jobbe for at alle får like muligheter på Nesodden. Ulikhet svekker tilliten i et samfunn og ulikhet kan svekke demokratiet. En skole fri for mobbing er også en viktig sak for meg.

– Vi har alle et ansvar for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. De ansatte jobber aktivt med miljøet i skoler og barnehage, og alle voksne må være mer bevisste på å være gode rollemodeller. Vi politikere har ansvar for en god tone i den offentlige samtalen.

– Hvilken sak er du mest stolt av å ha bidratt til å gjennomføre i inneværende periode?

– En hjertesak for meg er et miljømiljøvennlig samfunn. De siste årene har vi tatt avgjørende grep for å bevare naturmangfold, og vi må fortsette arbeidet.

– Dessuten engasjerer jeg meg for utviklingen av kulturnæringer på Nesodden, for eksempel gjennom å skape arenaer for visning av kunst og kultur.

Hvilken sak er du mest skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for?

– Foreløpig har vi ikke fått gjennomslag, så jeg blir skuffet hvis kommunestyret ikke vedtar ny svømmehall på nordre Nesodden.


– Hvorfor bruker du tid på politikk, hva motiverer deg?

– Politikere med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i kommunestyrer. Det er viktig med mangfold, og det er viktig at kommunestyret gjenspeiler befolkningen. Med min bakgrunn, har jeg erfaringer som er nyttige når vi for eksempel skal utforme inkluderingspolitikk.

– Bano og Laras engasjement gir meg en drivkraft til å fortsette med politikk, og jobbe for mer rettferdighet og fellesskap. Derfor er det viktig at vi fortsetter å satse på forebygging og tidlig innsats, ved å legge til rette for mindre ensomhet og mer gratisarenaer og -aktiviteter.