Importøren tilbakekalte mobilladeren 5. januar, etter at to kunder meldte om varmgang i laderne de hadde kjøpt. Mobilladeren har fire ladeporter og omtales som en «familielader».

– Vi har til tross for omfattende innsamling fått et nytt tilfelle av varmgang. Vår familielader har dessverre vist seg å ha svakheter som kan føre til farlige branntilløp, sier Terje Lauritzen, innehaver av importøren Rob. Arnesen a/s, til NTB.

Importøren ber nå alle som har kjøpt laderen om å slutte å bruke den, og levere den tilbake der den er kjøpt.

De aller fleste familieladerne – anslagsvis 1.500 – er solgt hos Coop. Et mindre antall skal også ha blitt solgt på enkelte bensinstasjoner. Alle forhandlere er varslet.