BUNNEFJORDEN/NESODDEN: Små og store nyter kalde dager med vinterlig lek på ski og skøyter, men noen vil gjerne bevege seg ut på islagte vann og fjorder. Nå ropes det varsko om at isen på ytre halvdel av Bunnefjorden ikke er trygg.

Årsaken er at det bygges nytt utslippsanlegg ved Sjødalsstrand ved Svartskog. I den forbindelse går det relativt store båter ut og inn i Bunnefjorden, og det gjør at det blir en råk i midten.

– Mellom båtavgangene kan det rekke å fryse et tynt lag is som alle bør holde seg langt unna. Med litt snø på toppen kan det bli umulig å se at isen ikke holder. Det kan være svært farlig, advarer Bjørn Hånde og legger til at hvis noen beveger seg ut på isen etter at det blir mørkt, kan de risikere å ikke se noen ting før det er for sent.

Skal gjenskape liv

Nordre Follo renseanlegg er i full gang med å etablere et nytt avløpsanlegg ved Sjødalstrand på Svartskog for å gjenskape liv i en fjord som har vært mer eller mindre død i flere år. I den forbindelse legges en stor sjøledning på bunnen, derav den store aktiviteten og båttrafikken.

Det er ikke krav om at det skal settes opp fareskilt eller på annet måte merkes at det er råk i isen. Derfor ønsker Nordre Follo renseanlegg å gå ut med denne advarselen gjennom lokalavisen.

Rykket ut etter melding

Mandag 10. januar mottok Hovedredningssentralen i Sør-Norge en melding om at en person mulig var gått gjennom isen nettopp i Bunnefjorden. Meldingen kom etter observasjoner fra land og det ble satt i gang en større redningsaksjon med alle nødetater involvert, inkludert redningshelikopter fra Rygge.

Mandag kveld var området registrert avsøkt. Det var ikke tegn til personer i vannet og redningsaksjonen ble avsluttet. Samme kveld kom nyheten om at en mann i Hordaland hadde omkommet etter å ha gått gjennom i isen. Mannen var den profilerte miljøforkjemperen Kurt Oddekalv (63).