På grunn av prisøkningen i samfunnet har det blitt dyrere å ha barna sine på fritidsaktiviteter. Det kan gi økte sosiale forskjeller. Høyres mål er at alle barn og unge skal kunne gå på en fritidsaktivitet i uken, uavhengig av foreldrenes bakgrunn.

Norge er et av verdens beste land å vokse opp i. En av årsakene til dette er de sterke fellesskapsarenaene våre, blant annet det organiserte fritidstilbudet til barn og unge. Dessverre er det altfor mange som ikke kan delta på aktiviteter på grunn av foreldrenes økonomi. Og dette forverres ved at det blir stadig dyrere, både fordi semesteravgiftene og utstyrsprisene øker.

Når privatøkonomien blir trangere, kan det å ha barna sine på en fritidsaktivitet fort ryke fra budsjettet. De sosiale forskjellene mellom de med god og mindre god økonomi kan derfor bli tydeligere, og vi risikerer at flere barn og unge vil kjenne på utenforskap. Det må vi som politikere forsøke å motvirke.

Høyre vil at alle skal ha like muligheter til å lykkes. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hindrer for deltakelse i verken kulturlivet, idretten eller frivilligheten.

Derfor er vi glade for at vi har en ordning med gratis aktivitetskort på Nesodden. Denne er tiltenkt familier med dårlig råd, og dekker kostnader knyttet til fritidsaktiviteter på inntil 2000 kroner for barn og unge under 19 år. Pengene kan brukes på både utstyr og semesteravgifter.

Aktivitetskortet løser selvsagt ikke alle utfordringene, men kan gjøre det enklere for flere å ha barna sine på en fritidsaktivitet.

I regjering innførte Høyre, Venstre, KrF og FrP en nasjonal prøveordning med aktivitetskort, som skulle rulles ut i alle kommuner. Dessverre ble prosjektet avviklet da de rødgrønne overtok makten i 2021. Aktivitetskortet som tilbys på Nesodden er noe vi har funnet rom til i et trangt budsjett, nettopp for å hjelpe familier med dårlig råd.

Høyre vil at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal kunne delta på minst en fritidsaktivitet i uken. Derfor vil vi bevare og styrke aktivitetskortet, som ett av flere tiltak for å redusere forskjeller i samfunnet vårt.