«Alle jobber hjemme» (også vi i Amta) – hvordan har du det der du er?

Det er ikke bare enkelt å være journalist når man skal prøve å unngå kontakt med folk, men hjemmekontor og telefon fungerer faktisk ganske bra. Hvordan fungerer din arbeidshverdag?