Det er ingen tvil om at vi gikk for langt når det gjelder vår omtale av en overgrepssak på Nesodden for kort tid siden.

I slike saker er det mange viktige hensyn som skal tas: Først og fremst skal vi ivareta den fornærmede og sørge for at belastningen ikke blir ekstra stor.

Vi skal være varsomme med detaljer. Det er ekstra viktig når barn og unge er innblandet.

Vær Varsom-plakaten har også et eget punkt her. Punkt 4.8:

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettsaker.

Som lokalavis gjorde vi ingen god jobb her. Saken vår var for detaljert og det var flere ting fra dommen som ikke burde vært nevnt. Det beklager vi.

Saken ble raskt rettet på våre nettsider etter at vi ble gjort oppmerksom på dette.

Som avis tar vi det alvorlig, vi har gått gjennom våre rutiner og skal lære av dette.

Det lover jeg våre lesere, og så håper jeg at dere fortsetter med å passe på oss.

Vi er ikke feilfrie. Og det må vi være åpne om. Som nå.

Mattias Mellquist

Ansvarlig redaktør og daglig leder