TRYKK HER FOR Å PRØVE AMTA GRATIS UT MÅNEDEN!

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Amta ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Mattias Mellquist i Akershus Amtstidende.

Dette blir tredje året på rad Amta inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Amta regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier nyhetsredaktør Henriette Slaatsveen Friisk.

Her sender du din søknad!

Deler ut 25 millioner

Pengestøtten fra Amta inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen

Søknadsfristen er satt til 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Sverre Jentoft Bratlie (ekstern), kulturjournalist Mariann Leines Dahle, klubbleder Staale Reier Guttormsen, nyhetsredaktør Henriette Slaatsveen Friisk og ansvarlig redaktør Mattias Mellquist.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Her ser du hvem som fikk støtte av Amta i 2021: