Amta nevnt i heftig ordkrig på Stortinget

Da medieansvarsloven ble diskutert på Stortinget vedtok flertallet en likebehandling av redaktørstyrte medier. Begrunnelsen fra statsråd Abid Raja og Venstre er at Amta og likesinnede aviser skal komme lenger frem i køen.