NESODDEN/FROGN: Lokale lag og foreninger inviteres også i år til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 4. mai. Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Akershus Amtstidende ut hele 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Mattias Mellquist i Akershus Amtstidende.

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Blant dem som fikk midler var Ressurskafeen, Nesodden IL, DFI Håndball og Nesodden Teaterfabrikk. Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier nyhetsredaktør Henriette Slaatsveen.

I fjor sa Magnus Seip i DFI Håndball dette etter pengestøtten til lydanlegg i Frognhallen.

– Vi er kjempefornøyde med dette og er glad for støtten fra Amta. Det er en fantastisk nyhet for oss i disse litt tunge tidene for idretten. Det er alltid ekstra hyggelig med slike gladmeldinger, sa Seip på vegne av håndballklubben.

Deler ut 25 millioner kroner

Amta har det siste året fått flere abonnenter. Det gjør at avisen har klart seg godt økonomisk og får flere muligheter.

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for, sier ansvarlig redaktør Mellquist.

Pengestøtten fra Akershus Amtstidende inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår egen avis, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette er medlemmene i juryen: Mattias Mellquist, Henriette Slaatsveen, Staale Reier Guttormsen og Mariann Leines Dahle. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Disse fikk penger i fjor:

Reparasjon av isbanevant på Sagajordet: 10.000 kroner

Lydanlegg Frognhallen/DFI Håndball: 50.000 kroner

Nesodden IL – utstyr og interiør kroner: 50.000 kroner

Speidergruppa i Drøbak – gapahuk + benk: 10.000 kroner

Nesodden teaterfabrikk – tribune : 50.000 kroner

Nordre Nesodden Skolekorps (instrument + utstyr): 30.000 kroner

Nesodden Ressurskafeen (oppgradering uteareal): 50.000 kroner

Digerud Grendestue – lekeplass/graving/utelys: 20.000 kroner

DFI – Stolpejakt: 14.000 kroner

Kulturskolen i Frogn – kostymer: 16.000 kroner