Per Ellingsen kaller Amtas redaksjonelle fokus på boliger til salgs for korrupt boligjournalistikk.

I mine fire år som ansvarlig redaktør i Akershus Amtstidende, har vi to ganger blitt meldt til PFU for boligsaker i kategorien Per Ellingsen nevner: Saker på boliger som skal selges.

Begge ganger har lesere ment at det har vært «reklame», «pluss for boligselger» etc. og klaget oss inn.

Begge ganger har sakene stoppet etter forenklet saksbehandling hos sekretariatet og ikke gått videre til full behandling hos PFU. Det vil si at Amta er blitt frikjent begge ganger. PFU-sekretariatet har for øvrig funnet journalistiske motiver til at vi skriver om boliger som legges ut for salg. I den ene saken skriver de i en mail til klager og Amta:

«At noe omtales i positive ordelag og at omtalen derigjennom har reklameverdi for det/den som er omtalt, er likevel ikke ensbetydende med at det handler om (skjult) reklame. Som det fremgår av punkt 2.7 i Vær varsom-plakaten (VVP), er et relevant moment i vurderingen knyttet til hvorvidt omtalen kan sies å være journalistisk motivert eller ei. Slik sekretariatet ser det, har den aktuelle publiseringen en journalistisk begrunnelse: Å omtale en eiendomstype som skiller seg ut i lokalmiljøet, og som sjelden er til salgs, har offentlig interesse. For øvrig merker sekretariatet seg at artikkelen ikke bare omtaler positive sider ved boligen som er til salgs; den er gammel, og det er begrensninger ved den med tanke på hva som kan gjøres med huset. Boligen er heller ikke tilkoblet offentlig vann og avløp.»

Per Ellingsen og klagerne skal dog ha rett i én ting: At vi ved enkelte anledninger kunne presentert våre saker bedre. Det er en problemstilling vi jobber med. Det gjelder ikke bare boligsaker.

Dette er for øvrig arbeid alle aviser i Norge til daglig jobber med: Hvordan saker blir presentert, hva slags titler, ingress, bilder og ikke minst språk som brukes. Her har vi forbedringspotensial. Som mange andre. Og som Per Ellingsen.

Han velger å bruke et alvorlig ord som korrupt (boligjournalistikk) i sitt leserbrev.

Det er direkte feil. Derfor bør han også gå en runde med seg selv.