Fra idé til ferdig avis - slik lagde vi Amta for 12 år siden

Av