Kan søke om servering på torget – næringsdrivende rister på hodet av kommunen

Da de i kommunestyret den 8. april vedtok at det skulle åpnes for servering på torget, hadde Per Harald Klynderud, som driver Guri Malla, allerede søkt om å få servere på torget.