Ble politisk omkamp – så nå skal det bygges fortau her

Frogns nyvalgte politiske flertall vekslet raskt inn makten ved å låne 31 millioner kroner til et fortau flertallet av folket i Elleveien ikke ville ha.