Så mange barn lever i fattigdom i Amtaland

Av

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 742 personer under 18 år bosatt i Frogn og Nesodden lever i husholdninger med lavinntekt. Andelen er likevel mindre enn snittet.

Artikkeltags