Sjøfraaden ble likevel aldri åpnet for allmennheten

18. juni i år ble plassen Sjøfraaden rett sør for Ommen like nord for Fjellstrand solgt for summen 7, 8 millioner kroner, men ikke til Nesodden kommune hvis formannskap hadde gitt rådmannen fullmakt til å by inntil åtte millioner.