Husflidslaget inviterer til designkonkurranse: Vil lansere nesoddvotten 

For over 160 år siden ble selbuvotten til. I januar neste år kan også Nesodden få sin egen vott.