Ønsker ikke ny kirke på Nesodden – men bygg som er tilpasset alle

Nylig lanserte biskop Atle Sommerfeldt at han vil legge ned grunnstein for ny spektakulær kirke på Nesodden. Rikke Øen i Human-Etisk Forbund mener et nytt bygg bør være for alle.