Vil gi barn og unge et bedre forhold til mat – kommunestyret satser 300.000 kroner

Forrige onsdag vedtok kommunestyret på Nesodden å satse 300.000 kroner på pilotprosjekter som er tenkt å øke bevissthet rundt mat, og samtidig sette i gang dyrkingsaktiviteter i, eller i tilknytning til skoler og barnehager. Alt som en del av det planlagte skolematprosjektet.