Sunnaas er ett skritt nærmere ferdigstillelse av nytt sykehus

20. juni ble Helse Sør-Øst sin langtidsplan behandlet i deres eget styremøte. Der ble det bestemt at Sunnaas sykehus får ferdigstille 3. byggetrinn.