Amtaland er et begrep Akershus Amtstidende bruker for å beskrive begge kommune i dekningsområdet, Frogn og Nesodden. Det var derfor naturlig å bruke samme begrep da Amta skulle lansere en portal for lag og foreninger.

– Denne løsningen kan nå sees på våre nettsider, og er fylt med saker og bilder fra de foreningene som foreløpig har registrert seg, sier ansvarlig redaktør, Felicia Øystå.

Ved å registrere seg får man også etablert en egen nettside, og man kan også hente bilder og tekst fra Facebook, hvis laget eller foreningen allerede har en side der.

– Amtas ønske er at både idrett, kultur og små foreninger benytter seg av denne løsningen. Våre nettsider leses av rundt 6000 mennesker hver dag, så det er en god mulighet for å få vist fram sine aktiviteter på, sier Øystå.

– I tillegg vil selvsagt Amta også følge med, og det vil være en kilde til oss for gode tips om hyggelige saker i Frogn og på Nesodden.