«Går for denne skoleløsningen», heter det i Amta. Nei, Frogn SV går ikke for løsningen. Vi går for en høring av forslaget!

Det kan oppfattes som om at Frogn SV går for en sammenslåing av de to ungdomsskolene når man leser Amta og pressemeldingen fra de åtte samarbeidspartiene. Amtas oppslag kan lett leses som at partiene har bestemt seg for et vedtak om sammenslåing av de to ungdomsskolene.

Men som ordføreren er helt klar på, er dette er en høringsprosess. Etter høringen kan alle partiene ta stilling ut fra sine ståsteder og ut fra høringsinnspillene.

Frogn SV har før påske sagt at vi ikke ønsker en ny skolestruktur. Vi vil bevare barneskolene, og vi synes ikke det er gitt overbevisende argumenter for å flytte ungdomsskoleelevene fra Dyrløkkeåsen til Seiersten. Dette standpunktet står vi fremdeles på. Vi ble med på forslaget om å sende saken om ungdomsskolene på høring, fordi vi mener at en slik høring vil gi god dokumentasjon på at en sammenslåing ikke er veien å gå.

Vårt utspill før påske førte til at det nå er flertall i kommunen med Høyre, Frp og Pensjonistpartiet og SV for ikke å endre dagens skolestruktur. SVs utspill har i første rekke bidratt til å redde barneskolene. Det er vi svært fornøyd med.

Vi vil arbeide for at samarbeidspartiene kommer fram til et vedtak som ikke innebærer sammenslåing av Dyrløkkeåsen og Seiersten ungdomsskoler. Vi står sammen med samarbeidspartiene, som er viktig kommunen vår.

Frogn SV er spent på høringen om ungdomsskolene. Reaksjonene og det glødende engasjementet gjør inntrykk på oss, og vi vil lytte til alle innspill i høringsprosessen.

LES FLERE SAKER HER:

Les også

Skolenedleggelsen – er dette demokrati?