Annes orientering om Spro Havn beroliger ikke Eivind

Upresise reguleringsbestemmelser skaper strid på anleggstomta ved Spro Havn – og aktualiserer rigide reguleringsplaner fra Nesodden kommune i framtiden.