Det blir i overkant lettvint fra Venstre-representantene Solveig Schytz, Line Stokholm, Thomas Stangeby i et innlegg i Akershus Amtstidende 10. februar.

Representantene viser til at vi i et tidligere innlegg mener at Viken fylkeskommune er klare til å koordinere og ta ledertrøya i arbeidet med bergingen av Oslofjorden, noe de mener samsvarer dårlig når vi samtidig ønsker en oppdeling av fylket.

Argumentasjonen er mildt sagt merkelig.

For vi kan selvfølgelig ikke la bergingen av Oslofjorden være avhengig av at en regionreform på halv åtte, skal få hangle videre.

For oss i fylkesrådet er dette veldig enkelt.

Så lenge vi er Viken fylkeskommune skal vi ta ansvar som Viken fylkeskommune. Og dersom vi deles opp, skal vi, som tre nye fylkeskommuner, fortsatt ta ansvar for å redde Oslofjorden sammen.

For som vi sa i vårt innlegg før jul: Berging av Oslofjorden handler om mer enn det som gjøres akkurat langs kysten eller i selve fjorden. Alt vannet som renner ned, enten fra Røros eller Hardangervidda, ender nemlig til slutt opp i fjorden, og kan skape trøbbel på sikt. Derfor blir for eksempel vannforvaltningsplanene som er vedtatt, og som gjelder for alle vannforekomster på hele Østlandet, være viktige verktøy når vi skal iverksette tiltak for Oslofjorden. Alle må uansett samarbeide om tiltakene, på tvers av både eksisterende og nye fylkesgrenser.

For dette er vi enige om fra Halden til Hemsedal: Å se helheten er et regionalt ansvar, og bør derfor tillegges regionale myndigheter.

Oslofjorden må reddes, og fylkeskommunene ønsker, kan og vil ta ansvar for å samordne arbeidet.