I et innlegg i Amta avslører Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant fra Ap, at han enten har sovet eller ikke fulgt med i timen når han hevder at jeg har benektet at Putin fører en energikrig mot Europa. Det jeg sa var at politikerne måtte slutte å ensidig skylde på krigen i Ukraina for strømkrisen, fordi problemene startet lenge før krigen.

Det førte til en storm av uhørte og grove påstander fra mediene som jeg har besvart en rekke ganger, og Vereide kan umulig ha fått med seg mine svar da han skrev innlegget. Jeg har vært klokkeklar på at den grufulle krigen mot Ukraina er en viktig årsak til strømkrisen, og den har ført til at strømprisene har økt kraftig de siste månedene. Men mitt poeng har hele tiden vært at politikere ikke bare kan skylde på Putin. Det skyldes også tabber som norske politikere har gjort, som å godkjenne de to siste utenlandskablene.

Jeg er selvsagt også fullt klar over at Putin sitt regime bedriver en energikrig mot Europa som har gjort at krisen har gått fra vondt til verre. Men det er tyske og europeiske politikere som har gitt Putin det våpenet, ved å legge ned stabil kraft og gjøre seg avhengig av gass fra Russland. Det har skjedd på tross av sterke advarsler fra mange hold og fortsatte etter Putin annekterte Krim i 2014.

Vårt hovedanliggende er at de pengene som nå renner inn i statskassen fra de skyhøye strømprisene er en gigantisk ekstraskatt som ingen politikere ønsket. Da bør vi betale tilbake pengene til folket og bedriftene, ved å dekke 100 prosent av strømutgiftene for folk og bedrifter over 50 øre. FrP fremmet forslag om stanse eksporten av kraft når vannmagasinene er lave for å få kontroll på kraftsituasjonen for snart ett år siden, men det ble nedstemt av Ap og stortingsflertallet. Etter dette ble magasinene tappet ned i år.

Jeg er helt enig med Vareide når han skriver at «våre allierte kan stole på oss og vi kan stole på dem». NATO er selve fundamentet i norsk sikkerhetspolitikk og det er sterkt urovekkende at det er partier på Stortinget som også etter invasjonen av Ukraina vil melde Norge ut av NATO. Det viktigste Norge kan gjøre for å sikre at Putin ikke vinner energikrigen er å øke produksjonen av gass og olje. SV (og Rødt) vil som kjent både melde Norge ut av NATO og legge ned norsk olje- og gassproduksjon. Vereide burde heller enn å angripe FrP, ta et internt oppgjør med at Ap gir et så uansvarlig parti som SV makt og innflytelse som regjeringens samarbeidspartner.