Kjære ordfører.

Vi skriver til deg nå om en sak som haster. Og det er for lenge til neste kommunestyremøte, til at vi kan vente på muligheten for å holde en interpellasjon.

Russlands invasjon av Ukraina har på få dager gitt oss en flyktningkrise i vårt nabolag. Vi ser daglig, rettere sagt fra time til time, hjerteskjærende bilder av desperate mennesker som gjemmer seg, og som forsøker å komme seg over grensen. Som løfter små barn inn til soldater på toget for å sikre deres liv. Bilder av gråtende, lykkelige, lettede mødre og bestemødre som blir tatt imot over grensen i Polen. Mennesker som har forlatt sine kjære, og alt de eier. Mange har forlatt sine sønner, fordi de må være igjen og kjempe i krig. Mange så unge som 18 år. De går en svært usikker tid i møte.

EU anslår at krigen etter disse 5 dagene har ført til at 7 millioner mennesker er fordrevet eller har flyktet. Putin har tatt millioner av mennesker ut av en trygg og fri hverdag og inn i et krigsmareritt. Mennesker som levde trygge, normale liv, likt det du og jeg lever. Vi i Venstre mener at vi må ta vårt ansvar i den europeiske dugnaden som nå pågår for å hjelpe ukrainske flyktninger.

Ordfører, i november vedtok kommunestyret at Frogn skal bosette 20 flyktninger i 2022, familiegjenforeninger i tillegg. Vi tok heldigvis også da høyde for at vi kunne bosette 23 flyktninger inkludert 3 enslige mindreårige dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.

Ordfører, behovet har økt. Og vi er redd 23 heller ikke vil være tilstrekkelig. Vi vet at mange Ukrainere allerede har ankommet Norge i busser til Råde Ankomstsenter. Vi ber derfor om at ordfører vurderer om vi i Frogn kan ta imot enda flere flyktninger, i den krisen våre naboer nå er i. I det minste midlertidig, før videre flyktningstatus og behov avklares. Kan vi ta i bruk Prestegården for innkvartering av familier? Kanskje det er ledig plass i boligene på Kopås? Kan vi fri til privatfamilier? Kan vi innkvartere noen i hotell eller annet egnet husvære?

Det regner bomber over Ukraina. Dette kan ikke vente.