Tolv vietnamesere planter ut 160.000 jordbærplanter i Frogn

Per Fredrik Saxebøl og sønnen Fredrik er viden kjent for sin smakfulle jordbær, og i disse dager settes det ut planter som skal sikre den røde forsyningen neste sommer.