Nesodden trenger en strategi for å skifte ut veilysene. Nå har de funnet en som tar jobben

I våres etterlyste Nesodden kommune folk til en nyopprettet stilling som prosjektleder for å jobbe med veilysene på halvøya. Kun tre stykker blinket seg ut jobben.