Claudia Behrens og Grethe Maus, SV, har i Amta 20. ds., et leserinnlegg, "Utviklingen på Tangen Brygge".

Innlegget er høyst betimelig, i og med at krefter som ofte får det som de vil, er -stille og " forsiktig" - på banen  for å kommersialisere "Tangenspissen". Det må vi gjøre alt vi kan for å forhindre.

SVs vedtaksforslag er utmerket, ryddig og tydelig. Og hva er det da jeg har å bemerke?

Jo, at folk flest, alle de som ikke steller med lokalpolitikk til daglig, kan få det inntrykket at SV er det eneste politiske partiet som har disse synspunktene, og som står alene i kampens hete for å kjempe for en  sunn utvikling for Nesoddspissen, til beste for alle oss nesoddinger. Men slik er det ikke. Slett ikke.

Å sørge for at viktige poliktiske saker blir brakt frem i lyset, ofte gang på gang, som denne, er prisverdig. Takk til SV for det! Men det er flere som har vært med og støttet opp når Nesoddspissen har vært behandlet. Denne gangen var det Kristelig Folkeparti og Rødt.

Vi har hatt en fin skikk som SV ikke følger opp denne gangen: Vi nevnte det partiet / de partiene som også hadde tatt tak i saken og således bistått med  å bringe den frem i offentligheten.

AV TYPEN: Saken ble nedstemt mot SVs, KrFs og Rødts stemmer.

Særlig i tider da enkelte representanter surmuler over dårlig stemning i kommunestyret, synes Rødt det er viktig å holde på tradisjoner som signaliserer god stemning mellom kolleger og partier.