Astrid mistet flere hundre tusen kroner etter at koronakrisen inntraff. Da ble hun tvunget til å tenke nytt

Siden 12. mars har vi blitt pålagt å holde avstand fra folk, og mange bruker nå teknologien på en annerledes måte for å holde kontakten. Nesoddingen Astrid Valen-Utvik mener endringen er positiv, men tviler på at den kommer til å vedvare.