Gå til sidens hovedinnhold

At Slåke nå hevder at boligbygging generelt kan takke vedtak fra H og Frp som Arbeiderpartiet «ofte» har gått imot, føyer seg inn i rekken av upresisheter

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Boligbygging i Frogn: Høyre 40, Arbeiderpartiet 840 var overskriften på Frogn Arbeiderpartis innlegg den 2. juli, hvor vi redegjorde for at Arbeiderpartiets boligpolitikk er betydelig mer proaktiv enn Høyres – eller for den saks skyld noe annet politisk parti i Frogn.

Tidligere ordfører for Høyre, Thore Vestby, rykket da ut med å si at vi pratet tøv, for deretter å gå over til å kritisere ikke framsatte påstander. Så gikk nåværende ordfører for Høyre, Haktor Slåke, ut med at vi lider av tallforvirring, hvoretter han opplyste at Høyre ikke hadde bygget noen boliger selv! Det siste var vel for å muntre oss opp.

Frogn Arbeiderparti holder imidlertid fast ved at vi et betydelig mer proaktive i boligpolitikken enn Høyre.

Boligbygging på Kolstad med tverrvei, som tillater utvikling av områdene ved ridesenteret og hotelldrift på Skiphelle, var Frogn Arbeiderpartis prosjekt. Hvordan Høyre kan påstå noe annet når de eksplisitt ikke ville ta stilling til Kolstad foran kommunevalget i 2011, er for oss uforståelig.

Det er for så vidt korrekt at vi syntes Høyres tall har vært så upresise at det har vært vanskelig å forstå hva som ble ment. At Slåke nå hevder at boligbygging generelt kan takke vedtak fra H og Frp som Arbeiderpartiet «ofte» har gått imot, føyer seg inn i rekken av upresisheter. Hvor mange og hvilke boliger er dette?

Vi vil imidlertid bekrefte at Frogn Arbeiderparti har gått mot Høyres lettvinte dispensasjonspraksis som bryter med reguleringsplaner som er viktige for andre enn utbygger. Dette betyr ikke en reduksjon i antall boliger, men at naboer skal kunne ha trygghet for at det som oppføres i nabolaget følger vedtatte reguleringsplaner, og som de har basert sine huskjøp på. Frogn Arbeiderparti vil ha boligbygging i gode boligområder hvor det ikke går på bekostning av allmennheten.

I Gamle Drøbak, hvor Høyre har laget sin egen verneplan, som i realiteten ikke er en verneplan, er en av forskjellene at Høyre vil bygge ned de grønne lungene som f.eks. prestegårdshagen på Seiersten, mens de synes asfalterte plasser skal beholdes uendret. Frogn Arbeiderparti synes det burde være motsatt hvis det først skal bygges noe, men viktigst er at det må opptres med varsomhet i hele verneområdet. Dette er et mye større spørsmål enn hva det fysisk er plass til.

Høyre har også tømt verktøykassa for sosial boligbygging før start. Høyre fremmet sitt eget forslag i kommunestyret den 8.4.19. som dramatisk reduserte tilgjengelige virkemidler. Nå skal vi altså vente på at markedet skal løse noe markedet ikke er egnet til å løse!

Det framstår som trivelig når Slåke nevner at plan- og bygningsloven er en ja-lov. En sak har imidlertid alltid minst to sider. Ja til utbygger betyr nei til andre hensyn. Uttalelsen hører bedre hjemme hos en interesseforening for utbyggere enn i et politisk parti, og langt mindre i et kommunestyre – hvis oppgave er å avveie ulike hensyn. Høyre har nok også denne periodes rekord i antall vedtak avvist som ulovlige av Fylkesmannen.

Frogn Arbeiderparti legger til rette for bygging av et betydelig antall boliger, sosial boligbygging, og at bygging skjer i områder som gir gode bomiljøer uten at det går på bekostning av allmennheten.

Kommentarer til denne saken