I disse dager er faktura for kommunale avgifter sendt ut. Mange fikk nok sjokk da de så at vann- og avløpsgebyrene har økt med nesten 40 prosent siden 2022.

Avgiftene har økt betraktelig som et resultat av oppgraderinger av kommunens vann- og avløpsnett, og etablering av en ny, lovpålagt reservevannløsning. Fordi dette ligger under «selvkostområdet», må alle utgiftene finansieres gjennom kommunale avgifter. Dette er tiltak som måtte gjøres, men som burde vært langt bedre varslet slik at folk hadde fått tid til å områ seg.

Til tross for at avgiftene har økt, ivrer fremdeles flere partier på Nesodden for å innføre eiendomsskatt. Selv om dette gir økte inntekter til kommunen, kan ikke disse brukes på vann og avløp eller andre tiltak under «selvkostområdet». Dermed vil ikke eiendomsskatt redusere de kommunale avgiftene.

Så kan det påpekes at Nesodden kommune hadde budsjettert med et netto driftsresultat på 30,6 millioner i fjor. Resultatet ble et overskudd på 73 millioner. Dersom det hadde vært anledning til å bruke av overskuddet for å finansiere investeringer i vann og avløp, hadde vi i hvert fall ikke trengt eiendomsskatt på Nesodden.

Høyre har forståelse for at de økte avgiften er vanskelige å akseptere og vonde å betale, særlig med tanke på at alt annet i samfunnet har blitt dyrere. Vi betaler mer for både mat og strøm, og det forventes at renten vil fortsette å stige. Det har rett og slett blitt ganske mye dyrere å leve, og situasjonen er mest kritisk for de som hadde minst fra før.

Derfor stusser vi i Høyre over at flere partier på Nesodden fremdeles ivrer for å innføre eiendomsskatt.

Om du bor i et rekkehus på Tangen med en størrelse på 80 m², vil du måtte betale 7.500 kroner i eiendomsskatt, med en promille på fire prosent. En slik regning nå vil kunne velte økonomien til mange familier. For flere er grensen allerede nådd.

Fordi eiendomsskatten ikke tar hensyn til hva du tjener, er den veldig usosial. Den vil særlig ramme småbarnsfamilier med mye gjeld og eldre med lav pensjon, men med verdi i egen bolig. Vi i Høyre vil derfor motsette oss alle forslag om å innføre eiendomsskatt på Nesodden. Resultatet i 2022 viser at kommunen uansett ikke trenger det.

Høyre er din garantist mot en ny skatt på hjemmet ditt.