I 1884 ble det innført allmenn verveplikt i Norge. Den gang måtte alle unge menn fra hele landet måtte tjenestegjøre i forsvaret så fort de nådde myndighetsalder.

Mye har endret seg siden 1884, og nå møter kvinner og menn verveplikten på lik linje. Men også Norge og verden har endret seg. Allmenn verveplikt er en ordning som hører fortiden til, som det nå er på tide å kaste på historiens skraphaug.

Misforstå meg rett, jeg er ikke imot et sterkt og moderne forsvar. Tvert imot. Jeg er for et både sterkt og moderne forsvar hvor teknologi er i førersetet.

I 1884 var det bare en ting som gjaldt – boots on the ground. Det er et prinsipp som ikke lenger måler forsvarsevnen i et land. For landet vårt ville i enhver sammenheng vært totalt underlegne dersom det var antall hoder som betød noe.

I det langstrakte landet Norge er det vel så viktig med et robust cyberforsvar, en marine som har stålkontroll langs kysten og overvåkningsfly som har overblikket i enhver situasjon.

Et moderne teknologidrevet forsvar krever engasjerte og dedikerte folk fremfor mange folk. Derfor må fokuset flyttes fra nettopp å rekruttere mange, til å rekruttere riktig.

Norge har som mål å ha et av de mest moderne forsvaret i verdenen. Da skal vi investere i det fremste av skip, fly og utstyr. Vi skal samarbeide på tvers av landegrenser, men stadig utfordre for å utvikle. Vi skal ha et forsvar som ser mennesker og utvikler mennesker.

Men vi skal ikke ha et forsvar som tvinger umotiverte unge mennesker til å bruke ett år av livet sitt på noe som ikke gir dem noen ting. Derfor er det på høy tid å avvikle allmenn verneplikt.