FOLLO: Oslo tingrett har slått fast at anbudet det italienske selskapet Condotte kom med for å bygge ut deler av Follobanen, brøt med absolutte krav i utlysningen. Dommen betyr at Bane Nor må betale Skanska 305 millioner kroner, i tillegg til 1,6 millioner i saksomkostninger.

(Saken ble publisert 18.desember 2018).

Det er Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) ikke interessert i. På deres hjemmeside sier konsernsjef Gorm Frimannslund at de etter å ha gjennomgått dommen fra tingretten har besluttet å anke saken.

Mener Condotte burde blitt avvist

Skanska ble innstilt som nummer to da alle anbudene for bygging av Follobanen ble vurdert. Kontrakten gikk til det italienske selskapet Condotte. Men Skanska mener at Bane NOR skulle avvist anbudet fra Condotte. Det er altså Oslo tingrett enig i.

I sitt prosesskriv påpeker Skanska at Condottes løsning er i strid med absolutte tekniske minstekrav som Bane NOR selv har stilt i konkurransegrunnlaget. Condottes løsning legger opp til en overgang i grensesnittet fra fjelltunnel til fjelltunnel, ikke fra løsmassetunnel til fjelltunnel som forutsatt.

Ifølge NRK dreier tvisten seg i hovedsak om at fjellet ved inngangen til Ekebergåsen måtte sikres for å unngå ras, i forbindelse med bygging av en ny tunnel.

Tilbudet fra italienske Condotte var på omtrent 2,3 milliarder kroner, mens Skanskas var på nærmere 2,8 milliarder. Bane Nor har selv erkjent at avviket ga Condotte en betydelig besparelse i sitt tilbud.

Peker på faktafeil

Pål Syse, kommunikasjonsdirektør i Skanska, sier til ØB at han ikke er overrasket over at Bane NOR anker.

- De fikk den tøff dom mot seg. Etter en lang klageprosess og en dom vi mener er meget god hadde vi ønsket at Bane NOR hadde akseptert den, sier han.

Hva gjør dere videre nå?

- Vi må bare avvente. Jeg håper og tror at dersom ankesaken kommer opp, vil lagmannsretten falle på den samme konklusjonen. Men man vet jo aldri, sier Syse.

Bane NOR på sin side mener at dommen hviler både på faktafeil og gal rettsanvendelse, og mener fremdeles det ikke er grunnlag for Skanskas krav.

- Condotte foreslo en løsning som vi i Bane NOR mener tilfredsstiller prinsippene som ble beskrevet i utlysningen, sa kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kathrine Kjelland til ØB da dommen ble kjent.

Hittil har ingen i Bane NOR vært tilgjengelig for kommentar angående anken.