- Bare for rådmannsgruppas 17 ansatte gir det ca kr. 350 000 i lønnsøkning

Av