På bakgrunn av dette har vi et ønske om å formidle litt informasjon om våre små barnehager og slå et slag for de fortrinn vi mener de har.

Barnehagesituasjonen på Nesodden er, som vi også har lest, på kort tid endret. Fra å ha et stort behov for flere barnehageplasser, har Nesodden nå et overskudd av plasser, og dette gjør at mange av de små barnehagene sliter med å fylle opp.

Det er i disse dager tid for å søke barnehageplass fra høsten av, og som alltid er det mange spørsmål og vurderinger knyttet til dette for både ferske og mindre ferske foreldre. Vi har mange barnehager på Nesodden, både kommunale og private. Noen er store, noen er små, noen ligger nær der du bor og andre ligger lenger unna.

Foreldre er forskjellige. Noen synes de store barnehagene er ok, andre synes de er for store og ønsker noe mindre for sine små håpefulle. Det burde være noe for enhver smak, og nettopp disse valgmulighetene bør vi ha!

Det kommer selvsagt også an på hvor gammelt barnet ditt er. Dette er viktig å tenke på. En ettåring og en fireåring er ikke det samme. For dem som ønske å utsette «institusjonslivet» for barnet noen år, er familiebarnehage en fin løsning.

De fleste familiebarnehagene tar inn barn fra 1–3 år (evt. 0–3 år), altså de aller minste barna. Haslerud har barna frem til skolealder. Familiebarnehagene er en del av kommunens barnehagetilbud, og Haslerud har fulltids pedagoger til stede hele tiden mens Hestehoven og Mosseliten har pedagogisk veiledning fra kommunen to dager i uka. Sammen med pedagogen vår er vi et faglig engasjert team, og kan tilby et oversiktlig, stabilt og trygt miljø.

En familiebarnehage er en liten enhet som gir nærhet, trygghet og et tett samarbeid mellom hjem og barnehage. Det er den samme voksne du møter i døra hver dag, det er ro og god tid til utveksling av informasjon, og muligheter til samtaler med pedagog når du trenger det. Barnehagene har stor fleksibilitet og de er gode på omsorg – masse omsorg.

En familiebarnehage-enhet består av 4-5 barn og en voksen. Hestehoven og Mosseliten har fire barn hver, og vi har felles drift i samme lokaler. Dermed blir det til sammen 8 barn og en kollega å samarbeide med. Dette har vist seg å være en ideell størrelse på barnegruppene og fint for både barn og voksne.

Det er klart at en barnehage med en ansatt er ganske sårbar, og mange har spurt oss om hva som skjer når den voksne er syk. I løpet av de tretten årene vi har drevet familiebarnehage, har vi sjelden opplevd at en av barnehagene må stenge. Vi voksne strekker oss langt og har meget høy terskel for å være borte fra jobb. Faste vikarer, som kjenner barna, er også knyttet til barnehagene. Det er i praksis et veldig stabilt tilbud.

Hverdagen i en familiebarnehage er som hverdagen i andre barnehager. Det er faste måltider, stell, lek, påkledning og som regel en tur ut hver dag. Det er utelek og turer, forming, musikk, sangstund og soving, variert og til enhver tid tilpasset barna og deres behov. Barnehagene er pålagt å lage en årsplan som verktøy for arbeidet sitt, og foreldrene har mulighet til innvirkning på denne. Vi har foreldremøter og foreldresamtaler som sikrer engasjement og god oppfølging av barna.

Vi anbefaler alle som skal søke barnehageplass til ett- og toåringene sine å gå inn på kommunens nettsider og på hjemmesiden vår og lese om familiebarnehagen. Ellers er det bare å ringe eller sende e-post eller komme på besøk. Husk at det som har aller mest å si er den personen som skal ta seg av barnet ditt. Kvaliteten på denne relasjonen er det viktigste både for deg og for barnet.

Velkommen til å søke plass i en familiebarnehage! Husk at søknadsfristen er 1. mars.