Frogn bruker minst på barnehager i fylket

Av

Nye tall viser at Frogn kommune bruker minst penger på barnehager, målt per innbygger, i Akershus. Mens Nesodden ligger godt over snittet.