Forurensning av havet er et stort problem. I tillegg til olje og andre miljøgifter er microplast en av de store kildene til denne forurensningen. En stor utfordring er å finne ut hvem som forurenser og som må ansvarliggjøres for forurensningen. Men på ett område er det forholdsvis enkle tiltak som skal til for å finne synderen. En stor del av forurensningen, både i Oslofjorden og langs kysten ellers, skyldes båtvrak. Et lovpålagt båtregister er den enkleste måten å redusere dette problemet på!

Tidligere hadde vi et obligatorisk båtregister i Norge, men dette ble avviklet for en del år siden. Konsekvensen av dette er at det i dag er opp til eierne av de nesten en million fritidsbåtene som finnes i Norge om de ønsker å registrere sine båter i ett av de frivillige registrene.

En frivillig ordning er ikke tilstrekkelig og den gjør det verken mulig å ansvarliggjøre eiere av båtvrak eller å etablere hensiktsmessige pante- og returordninger. Et obligatorisk båtregister er derfor en forutsetning for å redusere dette store problemet.

Norge ønsker å være en foregangsnasjon i verden og bruker mye ressurser på miljø- og klimautfordringer både her hjemme og i andre deler av verden. Dette er bra, men det er samtidig et paradoks at man da ikke får tatt raske og kraftfulle beslutninger knyttet til etablering av et obligatorisk båtregister. De aller fleste toneangivende aktører er krystallklare på at de ønsker et slikt register velkommen. Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Finans Norge tok dette skriftlig opp med daværende klima- og miljøminister allerede i 2018. Videre har både politiet, brannvesenet, forsikringsbransjen og Hovedredningssentralen uttalt at et oppdatert småbåtregister også er et viktig element i deres arbeid.

Selvsagt må innføringen av et lovpålagt register utredes. Det samme må innføring av en pant- og returordning. Men denne saken har tatt altfor lang tid. Hvert eneste år blir nye båter til vrak, som senkes eller som sakte går i oppløsning og synker. Tilsynelatende er alle viktige aktører enige om behovet, men likevel skjer det lite eller ingenting.

Visstnok foregår det en utredning av saken i Sjøfartsdirektoratet, men det er nå på høy tid at Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran som ansvarlig statsråd presser på og sørger for at det snarest mulig legges frem et lovforslag på området.

Dag for dag fylles Oslofjorden og resten av havet med microplast og annet marint avfall som blant annet kommer fra båtvrak. Et obligatorisk båtregister vil være en effektiv bidragsyter for å redusere dette problemet. Samtidig vil et slikt register både være et viktig hjelpemiddel i forbindelse med nødssituasjoner og redningsaksjoner, i tillegg til at det muliggjør en pante- og returordning for alle typer fritidsbåter.

Det er på høy tid at Norge som sjøfartsnasjon og som miljønasjon viser seg for resten av verden som en foregangsnasjon på dette området. Alle de viktigste aktørene er enige. Det vi trenger nå er handling. Mens vi fortsetter å utrede øker antallet fritidsbåter og derigjennom potensielle forurensende båtvrak. Nå kan vi ikke vente lenger!

Det haster med å få på plass et båtregister. Vi ber Regjeringen og i særdeleshet Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran, ta de nødvendige grep og raskt få på plass et obligatorisk båtregister og en bærekraftig returordning!