«Hvorfor skal ikke de som bor i sitt eget hjem selv kunne velge, hvem som skal komme dit og gjøre oppgaver som hjemmehjelp og hjemmesykepleie?»

Dette spørsmålet stilte daglig leder Katja Dilling i Seniorstøtten, i leserbrev 29. juli. Hun mener vel at det bør være flere organisasjoner/institusjoner som tilbyr hjemmesykepleie og annen hjemmehjelp, så dette ikke er kommunalt monopol.

Innlegg i diverse lokalaviser viser at det nå er mye misnøye med og strid om eldreomsorg. Også Aftenposten har tatt opp dette temaet, med oppslag som viser at både noen byer og noen bygdekommuner tyr til vikarbyråer, og bruker relativt mye penger til innleie av sykepleievikarer.

Undertegnede tror at noe av årsaken til denne tilstanden er en arbeidstidsordning for organiserte sykepleiere, som er slik at de har rett til å ta fri 2 av 3 helger, og med det plikt til å jobbe bare tredje-hver helg. Å pleie syke er i mange tilfeller jobb som absolutt bør gjøres også i helgene, så det er da et misforhold mellom jobben som skal gjøres og arbeidstiden som er disponibel.

Vanlig opplegg for å takle dette misforholdet er å «hanke inn» diverse avløsere, som altså blir dyre hvis de kommer fra vikarbyrå. Deres hovedoppgave er å «fylle opp» turnuslistene i helger, høytider og vanlig ferietid. Mange av de jobber med relativt ubekvem arbeidstid – og liten stillingsbrøk.

Eldre som ikke lengre «klarer seg selv» får da besøk av avløser i helgene, som de oppfatter som fremmed, ikke stoler på, og snakker lite med. Det er dette som er dårlig eldreomsorg!

Undertegnede «ser» bare én løsning på dette problemet: Den er at sykepleiere i hele, faste stillinger jobber mange helger; men til gjengjeld får noen flere ferieuker i løpet av året. Da vil de trenge også noe mer feriepenger, som de bør få som ekstra lønn for å jobbe når folk flest har fri.