Frogn vil være den beste kommunen å bo i, men mangler boliger

Artikkelen er over 2 år gammel

Frogn-ordfører Odd Haktor Slåke mener boliger for yngre kjøpere er helt sentralt hvis man skal unngå den negative befolkningsutviklingen som SSB skisserer i sin fremskriving mot 2040.