Amta vil fram til valget 11. september neste år ukentlig ha et portrett av de 62 kommunestyrerepresentantene i Frogn og på Nesodden.

Navn: Bente Krystad Heiersjø

Alder: 68 år

Adresse: Hubrofaret 14, Drøbak

Yrke: Pensjonist

Familiestatus: Jeg er gift med Aage, vi har en voksen sønn og katten Tassen. Det er Tassen som er sjefen i familien.

– Hva gjør du i fritiden?

– I fritiden er det båtlivet som gjelder. Vi tilbringer praktisk talt all fritid i båten, uansett vær også om vinteren. Båtlivet bringer oss mange gleder og friheten er bortimot total. Det er uforpliktende, sosialt og naturopplevelsene står i kø. Jeg bruker også fritid til å gå i operaen, i teater, på sportsarrangementer og konserter. Dessuten leser jeg mye annet enn sakspapirer.

– Hvor lenge har du vært politisk aktiv?

– Jeg har alltid vært interessert i politikk og aktiv siden 2011. I disse årene har jeg sittet i kommunestyret, formannskapet og i administrasjonsutvalget. Jeg har sittet åtte år i hovedutvalg for miljø, plan og bygg, hvor jeg også har vært leder. Jeg er leder i Frogn Høyre og i Follo Forum, som er samarbeidsorganet til Høyres lokallag i Follo. Inneværende periode er jeg også vara til Viken fylkesting.

– Tar du gjenvalg?

– Jeg har stilt meg til disposisjon for gjenvalg og står på 3. plass på Frogn Høyres liste. Jeg står også på 8. plass på Høyres liste til nye Akershus. Det er fast plass og jeg gleder meg til å være med å etablere nye Akershus fylke, selv om jeg synes det er meningsløst å oppløse Viken fylkeskommune.

– Hvilken sak er du mest stolt av å ha bidratt til å gjennomføre i inneværende periode?

– Det er mange saker jeg er stolt over å ha vært med på å vedta. At vi fikk gjennomslag i saken om skolestruktur er én sak, utbygging på Kolstad er en annen. Det siste året er det engasjementet rundt Oslofjorden, som har opptatt meg mye. Kommunestyret støttet Høyres resolusjon mot ny kystfarled i Vestfjorden enstemmig, og samtlige partier støtter at Oslofjorden må reddes.

Hvilken sak er du mest skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for?

– Jeg er mest skuffet over at kommunestyret, mot Høyres innstilling, innførte eiendomsskatt fra og med 2022. Vi salderte budsjettet for 2022 uten eiendomsskatt, og det gjør vi for 2023 også. Vi opplever mange situasjoner i de politiske møtene. Noen ganger blir jeg temmelig ergerlig, andre ganger må jeg slite for ikke å begynne og le, for det gjør man nemlig ikke i et satt, politisk møte.

– Hvorfor bruker du tid på politikk, hva motiverer deg?

– Å være lokalpolitiker er givende, spennende, interessant og lærerikt. Å få være med og utforme kommunen til det beste for oss som bor her, er selvsagt utfordrende og litt skummelt, og et stort ansvar. Og det er tidkrevende. 95 prosent av alle møter er om kvelden, de krever nitide forberedelser og vi har også mange møter i helgene. Det å være lokalpolitiker er mitt bidrag til frivilligheten i Frogn.