Amta vil fram til valget 11. september i høst ukentlig ha et portrett av de 62 kommunestyrerepresentantene i Frogn og på Nesodden.

Navn: Bente (Valborg Christensen) Bjerknes

Alder: 69 år

Adresse: Nesoddveien 388, Nordre Frogn

Familiestatus: Gift, fire barn

Yrke: Par-familieterapeut – delvis pensjonist

– Hva gjør du i fritiden?

– Jeg er aktiv korsanger i Nesodden og Frogn Kammerkor og Oscarsborg Operakor, og jeg fryder meg over mange og ulike kulturtilbud både lokalt og i Oslo. Ellers har jeg syslet med restaurering av gamle gjenstander og gleder meg over gjenbruk.

– Hvor lenge har du vært politisk aktiv?

– Jeg er inne i min 6. periode i kommunestyret i Frogn. Jeg har gjennom snart 26 år hatt gleden av å sitte i ulike utvalg som formannskap, leder av hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og som kommunens representant i Frogn kirkelige fellesråd.

– I tillegg er jeg styreleder på Krise- og incestsenteret i Follo, jeg sitter i Frogn forliksråd og jeg har fått æren av å lede jubileumskomiteen for Drøbak kirke som fyller 250 år i 2026.

– Tar du gjenvalg?

– Det siste halvannet året har jeg sittet som uavhengig representant. Jeg har brukt lang tid på å vurdere om jeg skulle melde meg inn i et annet parti. Valget har falt på det nystartede partiet Sentrum.

– Partiet Sentrum tiltaler meg fordi det er blokkuavhengig, og fordi det kommuniserer og erkjenner at vi alle på lik linje har fått livet i gave og jorda til låns. Med et slikt grunnleggende perspektiv gir det mange politiske utfordringer, særlig knyttet til inkludering.

– Hvilken sak er du mest stolt av å ha bidratt til å gjennomføre i inneværende periode?

– Det har blitt mange saker å forholde seg til gjennom snart 26 år. Det viktigste jeg har bidratt med er kanskje alle møtene og telefonsamtalene med innbyggere som har tatt opp ulike problemstillinger som det har vært vanskelig å stå i alene.

– At jeg har gitt støtte, vært et lyttende øre og har hatt mulighet til å løfte den aktuelle saken er jeg stolt av. Av enkeltsaker er jeg mest stolt av å ha satt søkelyset på Nordre Frogn, og av at jeg har formidlet de gode kvalitetene som dette lokalsamfunnet representerer.

Hvilken sak er du mest skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for?

– Jeg minnes en henvendelse fra en mor som hadde barnet sitt på Regnbuen. Jeg var så hjertens enig med henne, men med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon, kunne jeg ikke stemme for hennes forslag til forbedring og kvalitetsheving.

– Hvorfor bruker du tid på politikk, hva motiverer deg?

– For meg handler det om å ta samfunnsansvar, ved å forsøke å være en stemme som tar utgangspunkt i enkeltmennesket og dets verdighet.

– I 1968 sa USAS utenriksminister Robert Kennedy: Brutto nasjonalprodukt måler alt unntatt det som gjør livet verdt å leve. Det er et perspektiv som det er verdt å ta med inn i alt politisk arbeid.

– Har du en anekdote du vil dele med Amtas lesere?

– Jeg glemte å møte fram på mitt aller første utvalgsmøte som blodfersk politiker. Årsaken var at jeg sto i en svært krevende situasjon knyttet til mitt arbeid som terapeut. Det førte til at alt annet ble koplet ut, også dette første møtet.

– Ikke akkurat et bra førsteinntrykk det! Siden har det blitt utallige møter, og jeg tror jeg har møtt opp på de aller, aller fleste av dem til rett tid.