Berger skole er med i et prosjekt for å forebygge psykisk uhelse: – Vi vil gi barna et språk om hjernen

– Vi som er voksne har ansvar for å lære barn å regulere følelsene sine, sier Kjersti Corneliussen. Systemet med de forløsende verktøyene heter Hjernelæring.